GDPR informacie

Sme spoločnosť MYRALUX vedená podnikateľom Lubošom Zeleným so sídlom Daňkovice 12, IČO 01133691, e-mail info@myralux.cz, telefónne číslo +420 776 145 548.

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach myralux.cz

Pre predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I. Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete naše produkty, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, najmä prostredníctvom požiadavkového formulára. Sú to: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, produkty o ktoré sa zaujímate.

Z akej príčiny?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu týkajúcu sa tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nezačneme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najdlhšie 3 roky od našej poslednej komunikácie.

Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa.

Z akej príčiny?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať týkajúc sa stavu vašej objednávky, prípadne týkajúc sa reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (hlavne pre účtovné a daňové účely, prípadne pre vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Po dobu plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

Newslettery (obchodné sdelenia)

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozesielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

10 rokov od vášho posledného nákupu. Z rozesielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@myralux.cz

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k údajom dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (DPD, Česká pošta)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (platobná brána Stripe)

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

Ak by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@myralux.cz alebo zavolajte na tel. č. +420 727 812 777

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zabezpečiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nezbytné cookies: sú potrebné k prevádzke webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/statistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu rovnako používať cookies a/nebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Viac informácií ohľadom súborov cookies nájdete v sekciiInformácie o cookies

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva mimo iné právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách vymazanie osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 01.05.2023